naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Četiri godine tranzicije    
 


 Sadržaj projekta:

Cilj ovog projekta je ocena pređenog puta u tranziciji Srbije i identifikacija prepreke koje se mogu očekivati na putu ka liberalno-demokratskom sistemu, tržišnoj ekonomiji i vladavini prava. Pored toga, cilj ove knjige je da objasni mehanizme kojima su se donosile odluke tokom tranzicije, odnosno da osvetli podsticaje koji su uslovili takve odluke.Političari se racionalno ponašaju i reaguju na podsticaje koji dolaze iz okruženja. Zbog toga je važno ne samo analizirati dokle se došlo u tranziciji, nego i objasniti zbog čega se dotle došlo. Knjigu čine sledeći prilozi: Opšti pregled tranzicije u Srbiji (Boško Mijatović); Privredna aktivnost i makroekonomska politika u tranziciji (Danica Popović); Politike javnih finansija (Milica Bisić); Privatizacija realnog sektora (Boško Mijatović); Restrukturiranje realnog sektora (Boris Begović i Marko Paunović); Restrukturiranje bankarskog sektora (Boško Živković); Novo ekonomsko zakonodavstvo (Dragor Hiber); Reforma pravosuđa i pravosudni zakoni (Dragor Hiber); Reforma finansijskog tržišta (Boško Živković); Reforma radnih odnosa i tržište rada (Boško Mijatović); Reforma penzijsko-invalidskog sistema (Gordana Matković); Reforma društvene infrastrukture (Gordana Matković i Snežana Simić); Međunarodni odnosi (Boris Begović i Milica Đilas); Osnovna državna pitanja (Slobodan Samardžić); Četiri godine tranzicije u Srbiji: rezime i pogled u budućnost (Boris Begović).

Konferencija 
             Studija