naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Efekti reforme poreza na prenos apsolutnih prava   
 
Project:  Efekti reforme poreza na prenos apsolutnih prava

 Godina realizacije:
 2007
    


   Projektni tim:
        Boris Begović
        Boško Mijatović
        Marko Paunović

             Prezentacija  
     
        Studija  


 Sadržaj projekta:

U Zakonu o porezima na imovinu izvršene su u junu 2007. godine važne izmene, koje su
ne samo promenile neka rešenja u ovim porezima od važnosti za građane, već su i donela izmene koje će bitno uticati na prihode i, uopšte, finansijsku poziciju lokalnih zajednica, i to u pravcu njenog pogoršanja.

Studija se bavi sledećim pitanjima:
      - kakav je sistem oporezivanja apsolutnih prava
        postojao u  Srbiji pre juna 2007. godine,
      - koje su promene u sistemu izvršene juna 2007.
      - da li se i kakav problem javlja u lokalnim finansijama
        usled tih promena
      - kvantifikacija efekata promena poreskog
        sistema na lokalne finansije u celini i na nekoliko
        većih gradova
      - kako rešiti nastali problem.

Prezentacija  
     
        Studija