naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Korporativno upravljanje pet godina kasnije    
 

 Završeno:
 2008
    

Rukovodilac projekta:
 Boško Mijatović
 


  Autori:
       
        Boris Begović    
        Boško Mijatović
        Marko Paunović
        Boško Živković
        Milica Bisić
        Катарина Ђулић
        Ана Јоловић  

Studija  
Nota br. 1
 
Nota br. 2  
Nota br. 3  
objavljeno u časopisu... 
CIPE CG.pdf


 Rezime:

Ova studija predstavlja nastavak proučavanja korporativnog up ravljanja u Srbiji od strane Centra za liberalno-demokratske studije. Prethodna studija, napisana 2003. godine, predstavljala je početak i postavila je temelje radu ne samo u CLDS-u već i u Srbiji. Svrha ove nove je da ispita šta je u međuvremenu urađeno, kakvi su efekti i šta bi se još moglo i trebalo učiniti na ovom važnom području ekonomskog života.
Analiza korporativnog upravljanja oslonjena je na dva stuba. Pr vi je empirijska građa, prikupljena kako na osnovu posebne ankete na pravljene za ovu studiju, tako i iz promena strukture vlasništva kroz berzansku trgovinu. Drugi stub je analiza zakonodavstva, prvenstveno rešenja u Zakonu o privrednim društvima, Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i Zakonu o preuzimanju. Analiza stvarnog stanja korpora tivnog upravljanja i relevantnog zakonodavstva omogućila je sugestije
promena u regulativnom okviru, što je i bio glavni cilj ovog is-
traživanja.