naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti >  Edukacija građana     
 
Projekat: Edukacija gradjana za participaciju u lokalnoj samoupravi

   

 Godina realizacije:
 2001    
    
 Rukovodilac projekta:
  Zoran Vacić


  Projektni tim:
        Boris Begović
        Smaragda Kranik Vacić
        Zoran Vacić
      


 Sadržaj projekta:

      Opšti cilj projekta je da se uvećaju znanja građana opštine       Smederevska Palanka o značaju razvijene lokalne       samouprave za demokratizaciju društva, o pravu na       lokalnu samoupravu, i prednostima decentralizovane vlasti       u odnosu na centralizovanu. U svim mesnim zajednicama       opštine Smederevska Palanka (21) održani su seminari       posvećeni sledećim oblastima: pravo na lokalnu       samoupravu i nadležnosti organa lokalne samouprave, rad       javnih preduzeća, kontrola rada organa lokalne       samouprave i lobiranje za zadovoljavanje potreba lokalnih       zajednica. Ukupan broj polaznika 234.  Objavljena je       skripta sa tekstovima predavanja na  seminarima.