naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti >  Edukacija građana     
 
Projekat: Edukacija članova saveta mesnih zajednica

   

 Godina realizacije:
 2001 - 2002    
    
 Rukovodilac projekta:
  Zoran Vacić


  Projektni tim:
        Boris Begović
        Smaragda Kranik Vacić
        Zoran Vacić
        Božo Stojanović
        Aleksandar Simić


      


 Sadržaj projekta:

      Cilj projekta je osposobljavanje članova saveta mesnih       zajednica za donošenje odluka i upravljanje radom u       mesnim zajednicama. Održani su seminari u izabranim       opštinama. Teme seminara: (a) Pravni status mesne       zajednice (odnosi nadležnosti mesnih zajednica i lokalne       uprave), (b) Institucionalni oblici pritiska na lokalnu upravu       (narodna inicijativa), (c) Raspoloživi resursi kao osnov za       donošenje odluka, (d) Nadležnosti javnih preduzeća i       ustanova, (e) Korišćenje gradskog zemljišta, (f) Rešavanje       infrastrukturnih problema. Ukupan broj polaznika 90.
      Objavljena je skripta sa tekstovima predavanja na       seminarima.