naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Etika javne reči    
 
Projekat: Etika javne reči u medijima i politici

   

 Godina realizacije:
 2003-2004    
    
 Rukovodilac projekta:
 Zoran Vacić

  Projektni tim:
        Zoran Vacić         
        Boris Begović
        Miloš Živković
        Miroljub Radojković
        Dobrivoje Stanojević
        Zoran Đ. Slavujević
        Cvijetin Milivojević
        Mira Beham
        Đuro Vojnović
        Milorad Roganović
        Dragan D. Lakićević
        Ilija Vujačić
        Mirjana Vasović
        Zoran Vacić
      


 Sadržaj projekta:

        Opšti cilj projekta je uvećanje specifičnih znanja o         potrebi demokratizacije informativnog prostora i         iskorenjivanja jezika mržnje u komunikaciji političkih         neistomišljenika i osnaživanje profesionalne novinarske         etike i kulture javnog govora novinara i urednika medija,         predstavnika političkih partija u cilju stabilizovanja         demokratskih procesa. U okviru realizacije projekta         održani su sedmodnevni seminari u izabranim gradovima.         Svaki seminar se sastojao od 14 predavanja, 14 radionica i         sedam okruglih stolova. Teme seminara: Javna reč:         ekonomski aspekti, Pravna odgovornost za javnu reč,         Kodeksi profesionalne etike u novinarstvu, Pravo na         izražavanje mišljenja i odgovornost za javnu reč, Retorika         javne komunikacije, politički markreting i etika, Etika         javne reči i Public Relations, Govor mržnje u politici i         medijima, Oblici novinarske samoregulacije i         odgovornosti, Nastanak, razvoj i suzbijanje glasina,         Značaj obrazovanja javnosti za demokratsku političku         kulturu, Uloga medija, političkih stranaka i udruženja         građana u izgradnji građanskog, odnosno, civilnog         društva, Propagandne (ubeđivačke) tehnike u službi         manipulacije javnim mnjenjem, Politika: etika javnog         govora. Ukupan broj polaznika 48.

                                                                       studija, 731kB