naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Hamlet    
 
Projekat: HAMLET– posleizborna kontrola (u saradnji sa CESID-om)

   

 Godina realizacije:
 2000     Projektni tim:
        Boško Mijatović
        Rodoljub Šabić
        Smaragda Kranik-Vacić
        Vladan Joksimović
        Radovan Ristanović         Aleksandar Simić
        Aleksandar Todorović
        Ivan Šebek,
        i brojni saradnici na terenu.


 Sadržaj projekta:   

       Sadržaj projekta bila je posleizborna kontrola izbornog        materijala sa izbora od 24. septembra 2000. godine u Srbiji.        Kontrolom su obuhvaćeni izbori za Saveznu skupštinu u        izbornim jedinicama Sombor, Valjevo, Užice, Zaječar,        Prokuplje, Leskovac i Vranje. Punomoćja za posleizbornu        kontrolu dobijena su od Demokratske opozicije Srbije        (DOS). Tokom rada ustanovljene su brojne manipulacije i        falsifikati, a posebno u IJ Prokuplje, Vranje i Leskovac i        naročito sa albanskim glasovima sa Kosova i Metohije.        Dodatna kontrola izvršena je u Saveznoj izbornoj komisiji.        Trećeg oktobra u Beogradu je održana odlično posećena        konferencija za štampu, na kojoj su izneti nalazi o izbornim        propustima i manipulacijama i odgovarajući dokazi, što je        uticalo na javno mnjenje. Nalazi posleizborne kontrole,        posebno u Vranju i Beogradu, bitno su doprineli        sastavljanju i dokaznom delu ustavne žalbe DOS-a pred        Ustavnim sudom Jugoslavije, čija je odluka na kraju        utvrdila konačne rezultate izbora.