naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Korupcija na carinii    
 
Projekat: Korupcija na carini

   

 Godina realizacije:
 2001-2002        

 Rukovodilac projekta:
 Boris Begović
       Boško Mijatović  Projektni tim:
       
        Boris Begović
        Mirjana Vasović
        Slobodan Vuković
        Boško Mijatović
        Robert Sepi


 Sadržaj projekta:
       Cilj projekta je da ustanovi stepen rasprostranjenosti i        osnovne mehanizme i faktore korupcije na carini, za koju        su ranija istraživanja pokazala da je jedna od najranjivijih        institucija sa stanovišta korupcije. Empirijsku osnovu za        navedenu analizu čine rezultati dve sprovedene ankete        (carinski službenici i preduzetnici). Detaljna analiza tih        rezultata, kao i dodatnih informacija dobijenih od        insajdera, omogućili su analizu pojavnih oblika,        mehanizama, kao i faktora korupcije na carini. Analiza        relevantnih pravnih propisa pokazala je kako se stvaraju        podsticaji za korupciju na carini. Na osnovu svih tih nalaza        formulisan je strategija borbe protiv korupcije na carini,        kao i akcioni plan za njenu implementaciju, uključujući i        sugestije za novi carinski zakon. Rezultati projekta        prezentirani su stručnoj i široj javnosti na međunarodnoj        konferenciji koja je održana u Beogradu, kojoj su        prisustvovali direktori uprava carina više balkanskih        zemalja.    


                                                                  studija, 461kB                                                                      konferencija  


 

 

 

 Finansijer: Center for International Private Enterprise sredstvima NED-a