naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Korupcija u pravosuđu    
 
Projekat: Korupcija u pravosuđu

   

 Godina realizacije:
 2003-2004        
 Rukovodilac projekta:
 Boris Begović
       Boško Mijatović  Projektni tim:
        Boris Begović
        Mirjana Vasović
        Slobodan Vuković
        Leposava Karamarković
        Amalija Korać-Pavić
        Boško Mijatović
        Vladimir Pavić
        Aleksandar Simić
        Dragor Hiber Sadržaj projekta:
       Cilj projekta je da ustanovi stepen rasprostranjenosti i        osnovne mehanizme i faktore korupcije  u pravosuđu,        posebno u privrednom pravosuđu. Empirijsku osnovu za        navedenu analizu čine rezultati dve sprovedene ankete        (pravosudne profesije i preduzetnici). Detaljna analiza tih        rezultata, kao i dodatnih informacija dobijenih od insajdera        omogućili su analizu pojavnih oblika, mehanizama, kao i        dela faktora korupcije u pravosuđu. Detaljna analiza        relevantnih pravnih propisa pokazala je kako se stvara        prostor za korupociju u pravosuđu. Na osnovu svih tih        nalaza formulisana je strategija borbe protiv korupcije u        pravosuđu, kao i  akcioni plan za njenu implementaciju.        Rezultati projekta prezentirani su stručnoj i široj javnosti na        međunarodnoj  konferenciji koja je održana u Beogradu.
    


                                                                     studija, 2 MB                                                                      konferencija