naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Nova antimonopolska politika   
 
Projekat: Nova antimonopolska politika: predlog rešenja

   

 Godina realizacije:
 2002-2003        

 Rukovodilac projekta:
 Boris Begović
 

  Projektni tim:
        Boris Begović
        Boško Mijatović
        Vladimir Pavić
        Milan Parivodić
        Robert Sepi
        Božo Stojanović
        Dragor Hiber
        Vladimir Pavić
        Vesna Rakić-Vodinelić
        Dragor Hiber Sadržaj projekta:
       Cilj projekta je da pripremi i ponudi koncepciju nove        antimonopolske politike u Srbiji, kao i nacrt novog        Antimonopolskog zakona na osnovu koga će se sprovoditi        ta politika. Nova rešenja koja su ponuđena zasnivaju se na        potrebi očuvanja ekonomskih sloboda privrednih        subjekata, kao i na savremenim rešenjima evropskog i        američkog antimonopolskog zakonodavstva. Nova        zakonska rešenja predviđaju zabranu sporazuma kojima se        narušava konkurencija i zloupotrebu monopolskog        položaja, kao i kontrolu integracija. Takođe, predviđa se i        formiranje potpuno novog, od izvršne vlasti nezavisnog        antimonopolskog tela, koje će biti nadležno za        sporovođenje zakona i zastupanje antinomonopolske        politike. Nacrt novog Antimonopolskog zakona predat je        Ministarstvu za trgovinu, turizam i usluge Republike Srbije.                                                                 studija, 434kB   
                                                       nacrt zakona, 136kB