naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Novi model privatizacije    
 
Projekat: Novi model privatizacije u Srbiji

   

 Godina realizacije:
 2000     Projektni tim:
        Boris Begović
        Boško Mijatović
        Boško Živković Sadržaj projekta:
       Postojeći model privatizacije u Srbiji je vrlo loš. Niti
       obezbeđuje privatizaciju, niti privatizovana preduzeća        dobijaju na efikasnosti, niti je pravedan. Stoga ga treba        odbaciti i zameniti boljim. Iskustvo privatizacija u zemljama        u tranziciji, ukqučujući i Srbiju, pokazalo je da je prodaja        društvenog i državnog kapitala superioran model        privatizacije od vaučerske i akcionarstva zaposlenih...       
    


                                        studija, 166kB