naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti >  Kapitalzicija penzijskog fonda   
 
Projekat: Kapitalizacija penzijskog osiguranja u Srbiji

   

 Godina realizacije:
 2008  
    
 Rukovodilac projekta:
  Boško Mijatović

  Projektni tim:
        Boško Mijatović
        Dragor Hiber Sadržaj projekta:

      Studija napisana je za potrebe Republičkog fonda za       penzijsko i invalidsko osiguranje. Njena svrha je da ispita       mogućnosti rešenja dugoročnih problema sistema javnog       penzijskog osiguranja u Srbiji, a posebno mogućnost       stvaranja i funkcionisanja jednog investicionog rezervnog       penzijskog fonda.

      Tri prva pogledalja i model Zakona o kapitalnom       penzijskom fondu napisao je Boško Mijatović, dok je       ostatak četvrtog poglavlja napisao Dragor Hiber.

                                                                                Studija