naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Privatizacija državnog zemljišta u Srbij  
 
Projekat: Privatizacija državnog zemljišta u Srbiji

 Godina realizacije:
 2007
    

Rukovodilac projekta:
 Boško Mijatović
 


  Projektni tim:
        Boris Begović
        Boško Mijatović
        Dragor HiberStudija
 

Ova studija napisana je za potrebe Ministarstva privrede
Vlade Srbije


 Sadržaj projekta:


    Studija
    Intervju Politika