naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Prizma    
 
Projekat: Prizma

   

 Godina realizacije:
 2001-2004      
  
 Glavni urednik:
 Boško Mijatović  Članovi redakcije :
        
        Ilija Vujačić
        Boško Mijatović
        Slobodan Samardžić
        Dragor Hiber,
        i 55 drugih autora ...


 Sadržaj projekta:
      

       U izdanju CLDS-a izašlo je trideset devet brojeva Prizme,        mesečnog časopisa za politička i ekonomska pitanja.        Osnovna ideja bila je da se na relativno popularan način        iznesu dubinske analize o najvažnijim političkim, socijalnim i        ekonomskim događajima i procesima u Srbiji i oko nje.        Štampano je i besplatno distribuirano hiljadu primeraka        Prizme, zatim oko hiljadu putem e-maila, a besplatan        primerak se mogao naći na internet sajtu CLDS-a.        Zahvaljujući veoma dobrom timu saradnika, Prizma je        stekla lep ugled u političkoj i intelektualnoj javnosti Srbije.        Brojni tekstovi su u celini ili delimično preneti u drugim        štampanim medijima.  
         
               
 

 

 

 Finansijer: Center for International Private Enterprise sredstvima NED-a