naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Liberalni mislioci    
 
Projekat: Poredak slobode – radiofonsko predstavljanje
                 liberalnih mislilaca


   

 Godina realizacije:
 2003-2004    
    
 Rukovodilac projekta:
  Ilija Vujačić
  Zoran Vacić

  Projektni tim:
        Zoran Vacić         
        Dragan D. Lakićević
         Ilija Vujačić
         Milan Podunavac
         Boško Mijatović
         Milan Subotić
         Aleksandra Jovanović
         Božo Stojanović
         Svetozar Pejović
      


 Sadržaj projekta:

         Opšti cilj projekta radiofonskog prestavljanja velikih          liberalnih mislilaca, je da se među građanima u Srbiji šire          informacije o idejama i vrednostima na kojima se zasniva          liberalno-demokratski poredak. U emisijama su dati          osnovni biografski podaci o misliocima kojima su          posvećene, objašnjen značaj njihovih ideja u razvoju          filozofske, političke, pravne ili ekonomske misli,          komentarisano njihovo mesto u razvoju liberalne ideje          (preteče - sledbenici) i čitani eseji ili delovi njihovih knjiga          koji na najbolji način slušaocu mogu dočarati suštinu misli          autora koji se obrađuje. Teme emisija: O liberalizmu,          Džon Lok, Adam Smit, Villhelm fon Humbolt, Džon Stjuart          Mil, Benžamen Konstan, Federalisti, Aleksis de Tokvil,          Kosta Cukić, Čedomilj Mijatović, Dimitrije Matić, Vladimir          Jovanović, Svetozar Stiv Pejović, Ludvig fon Mizes,          Fridrih fon Hajek, Milton Fridmen, Valter Ojken, Isaja          Berlin, Robert Nozik, Karl Poper, Džejms Bjukenan.
         Objavljen je 21 CD.