naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Reforme u Srbiji: dostigniuća i izazovi   
 

 Godina realizacije:
 2008
    

Rukovodilac projekta:
 Boško Mijatović
 


  Projektni tim:
        Mihail Arandarenko
        Boris Begović
        Tinde Kovač-Cerović
        Gordana Matković
        Boško Mijatović
        Marko Paunović
        Danica Popović
        Snežana Simić
        Goran Živkov
        Boško Živković    

Studija  


 Sadržaj projekta:

U knjizi koja je pred čitaocima načinjen je pokušaj tima
CLDS-a da, bez imalo pristrasnosti, prikaže gde se Srbija danas nalazi u socijalnoj i ekonomskoj sferi, šta joj preti i kako bi moglo i trebalo da nastavi. Stoga se, u jezgrovitim tekstovima, prezentiraju i analiziraju tok dosadašnje institucionalne
reforme u Srbiji, zatim ekonomske i socijalne politike
i njihovi rezultati, sadašnji problemi i opcije za njihovo prevazilaženje u budućnosti.

Naše je uverenje da teškoće mogu biti savladane i da je brži ekonomsko-socijalni razvoj moguć. Ostaje da se vidi da li će to biti ostvareno.