naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Siromaštvo i reforma ...    
 
Projekat: Siromaštvo i reforma finansijske podrške siromašnima

   

 Godina realizacije:
 2003

 Rukovodilac projekta:
 Boško Mijatović  Projektni tim:
        Biljana Bogićević         
        Gorana Krstić
        Boško Mijatović
        Branko Milanović
        Dejan Popović
        Gordana Ilić-Popov
        Boris Begović


 Sadržaj projekta:
      

       Cilj projekta, rađenog za potrebe Ministarstva finansija,        jeste formulacija strategije reforme sistema poreza i drugih        dažbina u Srbiji, kao i priprema nacrta odgovarajućih        zakona, odnosno izmena zakona. U prvoj fazi, rađenoj        2003. godine, izdata je studija Reforma poreskog sistema,        koja je obuhvatila predloge promena poreza na dobit        preduzeća, akciza, poreza na dohodak građana i        doprinosa za socijalno osiguranje, kao i reformu        finansiranja lokalnih vlasti i rešenje problema poreskih        dugova. U drugoj fazi (iz 2004. godine) obrađeni su porezi        na samostalnu delatnost, imovinu i dohodak od        poljoprivrede, kao i naknade za korišćenje javnih dobara i        lokalne komunalne takse. Studija Reforma poreskog        sistema (2) je u štampi.     

 

 

 Finansijer: Center for International Private Enterprise sredstvima NED-a