naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Sloboda i razvoj    
 
Projekat: Sloboda i razvoj

   

 Godina realizacije:
 2001  

 Rukovodilac projekta:
 Aleksandra Jovanović
       Ilija Vujačić  Gosti-predavači:
       
        prof. Svetozar Pejović, A&M
        University, Texas;
        prof. John Moore, Grove City         College, Pennsylvania
        prof. Enrico Colombato,                 Università di Torino
        


 Sadržaj projekta:
       Jednosemestralni intenzivni inter-disciplinarni kurs: kako        sloboda obezbeđuje postizanje prosperitetnog i        slobodnog društva. Glavni cilj kursa je upoznavanje        studenata završnih godina fakulteta društvenih nauka sa        libertarijanskim idejama o odnosu fundamentalnih principa        slobode i efikasnih ekonomskih, pravnih i političkih        ustanova