naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Strateško upravljanje u Srbijij    
 
Projekat: Strateško upravljanje u Srbiji - koordinacija i savetodavna funkcija

 Godina realizacije:
 2005
    


  Autor projekta
         Marko Paunović

  
   Studije: 
   Koordinacija politika  
         Savetodavna funkcija    Prezentacije: 
Paunović  
Brenke 
Brusis  
Ionita 
Stumpf  


  Okrugli sto  

 


 Sadržaj projekta :

Okrugli sto pod nazivom «Koordinacija državnih politika i savetodavna funkcija u Republici Srbiji» je održan 1. oktobra 2005. godine u prostorijama Centra za liberalno-demokratske studije povodom završetka rada na istoimenoj studiji. Okruglom stolu su prisustvovali domaći i strani eksperti koji se bave reformom državne uprave, posebno reformom funkcionisanja najviših vladinih institucija, a koje su primarno zadužene za koordinisanje rada vladinih
institucija i prižanje saveta ključnim donosiocima odluka (kabinet premijera, vicepremijera, Generalni sekretarijat, Sekretarijat za zakonodavstvo). Izrada studije je finansirana od strane Bertelsmann Foundation, kao deo projekta «Strategije razvoja i transformacije», koji zajedno sprovode Bertelsmann Foundation i Center for Applied Policy
Research
iz Minhena.


Autor studije, Marko Paunović je izložio trenutnu situaciju u Srbiji. Centar Vlade je prilično fragmentisan, a poseban problem predstavlja neshvatanje problema od strane najvažnijih donosilaca odluka. U tom smislu, prava savetodavna funkcija ne postoji i svodi se na formiranje velikog broja vladinih saveta koji ne funkcionišu u praksi, a često se čak nijednom nisu sastali. Kabineti premijera i vicepremijera, kao ključnih ličnosti u vladi, se uglavnom ne bave dnevnim problemima u funkcionisanju vlade, tako da je njihov uticaj na najveći broj dešavanja u vladi veoma mali. Takođe, institucije koje treba da koordiniraju rad vladinih organa (kabineti predsednika, potpredsednika vlade i Generalni sekretarijat), iako imaju zakonski mandat, nemaju dovoljno kapaciteta ali ni drugih preduslova (pre svega političke volje) da preuzmu te funkcije. Autor je dao i detaljnu analizu jednog primera iz prakse koordinacije državnih politika u Srbiji – vođenje spoljnotrgovinske
politike.

Prezentacije su održali i g. Istvan Stumpf (o reformi centra vlade u Madjarskoj), g. Siegfried Brenke (o pogledu na koordinaciju državnih politika iz ugla lokalne uprave), g. Martin Brusis (poređenje srpskog sistema sa sistemima u drugim državama) i g. Sorin Ionita (o rumunskom iskustvu sa reformom vlade).

Učesnici su se složili da je veliki deo ograničenja vezan za političke probleme, kao što je koaliciona vlada, podeljena po strikno partijskim linijama, koja onemogućava usaglašeno vođenje državne politike. Međutim, možda i veći deo problema predstavlja neshvatanje samog problema od strane vodećih donosilaca odluka. U tom smislu je sugerisano da će proces evropskih integracija zahtevati od vlade da svoje postupke i procedure usaglasi sa evropskim standardima u ovoj oblasti i da će to nužno dovesti do reforme i ove oblasti.

Iskustva drugih zemalja potvrđuju ovaj stav. Međutim, zajednički zaključak učesnika okruglog stola je da se bez jasne političke volje i liderstva ne mogu izvršiti duboke reforme, budući da se takvim reformama ugrožavaju mnogi interesi, pre svega zaposlenih i rukovodilaca u resornim ministarstvima.

 Prezentacije: 
Paunović  
Brenke  
Brusis  
Ionita  
Stumpf