naslovna strana> misija CLDS  
 
Osnovni cilj CLDS-a je da:

  Templtonova nagrada
  za
izuzetnost, 2004. g.
         detaljnije

NDRI

   Međunarodna memorijalna
  nagrada Sir Anthony Fisher,
    
   2002.g    detaljnije


. Stockholm network