naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Saobraćajne ekonomske politike   
 
Projekat: Saobraćajne ekonomske politike

   

 Godina realizacije:
 2003-2004        

 Rukovodilac projekta:
 Boris Begović
 

  Projektni tim:
        Boris Begović
        Bojan Borojević
        Zoran Grubišić
        Branislav Krstić
        Dragan Mandić
        Vojin Tošić
        Gordana Mihajlović
        Vladimir Pavić
        Vesna Rakić-Vodinelić
        Dragor Hiber Sadržaj projekta:
       Cilj projekta je da analizira postojeće saobraćajne        ekonomske politike u Srbiji i njihove dosadašnje rezultete.        Na taj način bi se stvorili uslovi za formulisanje novih        saobraćajnih ekonomskih politika, koje bi u većoj meri        vodile računa o troškovima i ekonomskim efektima.        Sektorski posmatrano, analiza obuhvata drumski        saobraćaj, odnosno putnu privredu, železnički saobraćaj i        vazdušni saobraćaj, pri čemu su zasebno obrađene oblasti        aviporevoznika, s jedne strane, i aeorodroma i kontrole        leta, sa druge. Pokazalo se da dosadašnje saobraćajne        ekonomske politike nisu vodile dovoljno računa o        ekonomskim efektima koje su generisale. Projekat je        ponudio i okvir unutar koga bi se formulisale nove        saobraćajne ekonomske politike za Srbiju.                                                                 studija, 434kB